Senát

Hájím zájmy Pardubicka, Přeloučska a Chlumecka

S občankami a občany, ale i starostkami a starosty mého volebního obvodu jsem v pravidelném kontaktu. Setkávám se nimi v mé senátorské kanceláři, ale také za nimi jezdím do měst a obcí mého regionu. Sbírám jejich podněty, naslouchám jejich názorům a v Senátu hlasuji pro takové kroky, které zlepší kvalitu jejich života.

Předsedám Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky

V politice jsem proto, abych usilovala o spravedlivější společnost, která umí efektivně pomoci těm, kdo to potřebují. Aktuálně vedu výbor, který projednává legislativní návrhy z oblasti práce a sociálních věcí. Důsledně se zde snažím pomáhat slabým a potřebným.

Jsem členskou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Ve stálé komisi se zasazuji za svobodu médií a práva na svobodné šíření hromadných sdělovacích prostředků. Jsou pro mě klíčovými předpoklady pro rozvoj naší demokratické společnosti a svobodné utváření názorů. Komise se zabývá aktuálními problémy medií a mediálního trhu.

Jsem členkou Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

V rámci stálé komise dbám na ochranu ústavnosti a ústavního pořádku naší země. Komise se zabývá aktuálními problémy, souvisejícími s Ústavou a ústavním pořádkem ČR.

Dále zasedám v senátorském klubu KDU-ČSL a nezávislí, jsem členkou stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie, působím jako prezidentka Volební akademie žen a díky mé iniciativě se v Senátu pravidelně schází expertní skupina pro neziskový sektor.