Školství

Školství je ústřední oblastní mého zájmu. Z výzkumů dlouhodobě vyplývá, že se naše děti netěší do školy, proto chci, aby škola byla místem, v němž se budou naši mladí cítit dobře. Sleduji vzdělávací soustavu v její celistvosti, tedy jak oblast primárního, tak i sekundárního a terciálního školství a upozorňuji na nedostatky a navrhuji řešení.

Podporuji inkluzi vzdělávání. Zastávám názor, že všichni žáci a studenti mají právo být vzděláváni ve skupinách se svými vrstevníky. Vím, že je to možné při spolupráci učitelů, rodičů a dalších zainteresovaných.

Uvědomuji si, jak je zejména v dnešní době nutné posilovat občanské vzdělávání, proto podporuji a dlouhodobě usiluji o jeho zavádění do škol. Prosazuji heslo „kulturou proti strachu“ – chci, aby se rozšířil počet dní, kdy jsou bezplatně přístupná muzea, galerie a památky, neboť odkazem na naši historii a tradice můžeme zvyšovat sebevědomí společností. Je to cesta, jak upevnit historické znalosti mladých a jak jim přímo u zdroje ukazovat bohatství našeho národního odkazu.