Mé priority

Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko vždy na prvním místě

hájím zájmy občanů Pardubicka,  Přeloučska a Chlumecka v Senátu Parlamentu ČR

zasazuji se o napravení příkoří občanů

 podporuji zákony, které zlepší podmínky pro práci živnostníků i firem v regionu

 chci udržitelný turismus a zachování kulturního a přírodního bohatství