Můj život

Politická příslušnost: Nestraník

Mandát: 15. 10. 2016 – 15. 10. 2022

Funkce: senátorka Parlamentu České republiky a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky

Členství:

Výbor pro sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

Stálá delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie

Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

 

Datum narození: 26. dubna 1959

Vzdělání

1978 - 1982

Pedagogická fakulta České Budějovice, obor národní škola-tělesná výchova

1989 - 1992

Pedagogická fakulta Praha – obor speciální pedagogika

2004 - 2006

Pedagogická fakulta Olomouc – obor muzikoterapie

Profesní praxe

1992 - dosud

ředitelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ o.p.s, Pardubice (www.svitani.cz)

2008 - 2010

přednášející na Univerzitě Hradec Králové

2008

lektorka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR

2010 - 2012

senátorka Parlamentu České republiky

2012 – 2016 

místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

2016 - 2018

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

2018 - 2020

místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

2020 - dosud

senátorka Parlamentu České republiky

předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky

Zaměření

Neziskový sektor

  • strategie státu směrem k neziskovému sektoru
  • partnerství veřejné správy a neziskového sektoru
  • dlouhodobé financování neziskových organizací

Sociální služby

  • deinstitucionalizace domovů sociálních služeb (ústavů), dětských domovů a psychiatrických léčeben
  • podpora komunitních služeb

Zaměstnávání

  • osob znevýhodněných na trhu práce (zdravotně postižení a znevýhodnění, mladí lidé opouštějící dětské domovy, lidé propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, sociálně vyloučení, absolventi atd.)
  • vytváření podmínek pro rozvoj sociálního podnikání

Školství

  • inkluzivní vzdělávání dětí se zdravotním postižením a vzdělávání výjimečně nadaných dětí
  • odpovědnost vzdělávacích institucí za pracovní uplatnění jejich absolventů

Dětství jsem strávila na Vysočině, studovala v jižních Čechách a v Praze. Hned po škole jsem si zamilovala Pardubice,  ve kterých dodnes žiji.
2 Vždy jsem se snažila propojovat lidi. Ať už děti s dospělými, zdravé s nemocnými, silné se slabšími.
3 V roce 1992 jsem založila s rodiči hendikepovaných dětí školu Svítání, kterou dodnes vedu. Za 24 let jsme z původního počtu 27 žáků a 9 učitelů vybudovali školu s 200 žáky a klienty sociálních služeb, 127 zaměstnanci, 10 studijními programy, 2 sociálními službami, vlastní dopravou, nestátním zdravotnickým zařízením a vlastním sociálním podnikem.
4 Dodnes je pro mě škola nezastupitelným zdrojem odborných, životních zkušeností a hluboké pokory.
Vracím důvěru v politiku i v politiky. Od roku 2010 do roku 2016 jsem byla první období nezávislou senátorkou za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko. Byla jsem s vámi v neustálém kontaktu, ve svém obvodu jsem navštívila přes 2000 akcí. Čtyři roky jsem rovněž reprezentovala stát jako místopředsedkyně Senátu, zastupovala jsem tuto instituci po celé České republice i ve světě. Zahraniční návštěvy jsem přijímala i na půdě Senátu.
7 Pro dobro všech jsem schopna hodně obětovat. Jsem žena. Je mi 57 let, mám dvě dcery a dvě vnučky. Záleží mi na lidech.
V roce 2016 jsem byla i díky vám znovu obhájila senátorský mandát.  Symbolicky, vpředvečer 27. výročí Sametové revoluce,   jsem byla svými kolegy zvolena 1. místopředsedkyní horní komory Parlamentu České republiky.  
Kdo jsem

V politice jsem senátorkou za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko a místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR. V občanském životě jsem ředitelkou základní a praktické školy Svítání v Pardubicích, která poskytuje vzdělání i sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Mé životní motto

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“ Gándhí

Čím se profesně zabývám?

Dlouhodobě se zabývám odstraňováním různých asymetrií v české společnosti, zejména pak v oblastech jako školství, pracovní trh a sociální služby. Specializuji se na komplikovaná mezirezortní témata, na něž se v dnešní politice poněkud zapomíná, jako je například pomoc s pracovním uplatněním lidem po úrazu či s handicapem nebo velké téma slaďování pracovního a rodinného života.

Jsem také hlasitým zástupcem Pardubicka, Přeloučska a Chlumecka v Senátu. Pomáhám řešit problémy našeho kraje, zprostředkovávám kontakty na ministerstva a otevírám Senát lidem z mého volebního obvodu.

Co mě baví?

Ráda lyžuju, cestuju a uklidňuje mě cesta autem. Mám ráda psy, i když teď díky velké vytíženosti bohužel žádného nemám. Ráda čtu, v politice jsem však romány vyměnila za zákony. A protože jsem povoláním učitelka, tak mě baví hrát si s dětmi a dívat se na svět jejich očima.

Co mi osobně dělá radost?

V politice mě těší, když vidím, že má rozhodnutí mohou lidem pozitivně změnit život, obzvlášť když se jedná o nepatřičné nepravosti. Těší mě i to, že mě naštěstí lidi nevnímají pouze jako političku, ale také jako člověka, ženu, matku, kamarádku. Ve Svítání mě těší, že měníme osudy konkrétních dětí a jejich rodin. A mám i osobní radosti, jejich největším zdrojem jsou moje vnučky a jejich úsměvy.

Co pro mě znamená úspěch?

Úspěch je v dnešním světě relativní věc. Automobilový magnát Henry Ford kdysi řekl, že nejlepším předpokladem úspěchu je být připraven. Proto se snažím být připravená a z úspěchů se pak raduji, ať jsou velké, či malé. Úspěchem je, že buď si cestu najdu, nebo že si vytvořím vlastní.

Jaké mé vlastnosti mi pomohly k úspěchu?

Vytrvalost, houževnatost, cílevědomost. Těžko se v politice prosadí někdo, kdo je nemá. Na druhou stranu je to i umění naslouchat druhým a uznat ve správném okamžiku svoji chybu.

Co mě motivuje?

V politice? Jednoznačně lidi a dialog s nimi. A jejich zpětná vazba. A v životě? Nemuset se stydět za své činy před svou rodinou a svými přáteli. Je to velké štěstí, když se vám tohle podaří.

Členství:

Předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky

Členka Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
Komise se zabývá aktuálními problémy medií a mediálního trhu.

Členka Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury
Komise se zabývá aktuálními problémy, souvisejícími s Ústavou a ústavním pořádkem ČR.

Členka Senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
Klub je složen z 16 senátorek a senátorů. Jedná se o druhý největší senátorský klub v ČR.

Ředitelka Základní školy a Praktické školy Svítání o.p.s.
Posláním školy je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.

Místopředsedkyně KONEPu
Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) je otevřený sdružení neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji. KONEP funguje jako střešní organizace neziskových organizací. Dlouhodobým cílem KONEP je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a pomáhat v rozvoji neziskových organizací.

Členka Správní rady Univerzity Pardubice
Správní rada je jedním z nejdůležitějších orgánů Univerzity Pardubice. Projednává významné dokumenty a legislativu týkající se činnosti vysoké školy.

Prezidentka Volební akademie žen
Volební akademie žen je tréninkový program, který má za cíl zvyšovat počet a vliv úspěšných kandidátek do volených funkcí na všech úrovních české politiky. www.volebniakademiezen.cz

Členka Rady památky Kulturní krajina hřebčína Kladruby nad Labem
Cílem této odborné platformy je zajistit zapsání Národního hřebčína Kladruby nad Labem na seznam kulturního dědictví UNESCO.