Bilance


JSEM MLUVČÍM LIDÍ, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ POMOC

JSEM MLUVČÍM LIDÍ, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ POMOC

Šest let jsem byla jedinou političkou, která pravidelně prosazovala návrhy neziskových organizací. Usilovala jsem o lepší podmínky pro sportovce či organizace pečující o děti, mládež, seniory nebo životní prostředí.

PROSAZOVALA JSEM VAŠE ZÁJMY

PROSAZOVALA JSEM VAŠE ZÁJMY

Řešila jsem obchvat Lázní Bohdaneč, pomohla jsem zabránit privatizaci Příhrádku v Pardubicích. Odvrátila jsem hrozící vyšší zdanění rybníkářů, které by vedlo k záplavě českého trhu levnějšími rybami.

INICIOVALA JSEM ZMĚNY

INICIOVALA JSEM ZMĚNY

Navrhla jsem 10 novelizací zákonů, uspořádala jsem v Senátu 26 veřejných slyšení, odborných konferencí, kulatých stolů a diskusí, kterých se zúčastnilo celkem přes 2000 osob.

OTEVŘELA JSEM VÁM SENÁT

OTEVŘELA JSEM VÁM SENÁT

Přivítala jsem v Senátu více než 1500 občanů z Pardubicka, Přeloučska a Chlumecka, od žáků a studentů až po seniory, umělce či starosty. Uspořádala jsem patnáct výstav a koncertů umělců z našeho regionu v Senátu.

REPREZENTOVALA JSEM ČR V ZAHRANIČÍ

REPREZENTOVALA JSEM ČR V ZAHRANIČÍ

Jako žena v nejvyšší ústavní funkci jsem hájila zájmy naší země i regionu nejen v tuzemsku. Srdeční záležitostí bylo například přijetí dalajlámy v Senátu či opakovaná setkání s papežem Františkem.

PŘIVEDLA JSEM ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI DO SENÁTNÍHO OBVODU

PŘIVEDLA JSEM ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI DO SENÁTNÍHO OBVODU

Zvala jsem do Pardubic a Chlumce ministry, ředitele televize či rozhlasu, uspořádala jsem pro vás dvanáct veřejných diskusí osobností.

BYLA JSEM NAŠÍM HLASEM V PRAZE

BYLA JSEM NAŠÍM HLASEM V PRAZE

Otevírala jsem dveře starostům i neziskovým organizacím z Pardubicka, Přeloučska a Chlumecka pro řešení problémů na ministerstvech a dalších úřadech.

PŘEDÁVALA JSEM PŘÍBĚHY Z NAŠÍ HISTORIE MLADÉ GENERACI

PŘEDÁVALA JSEM PŘÍBĚHY Z NAŠÍ HISTORIE MLADÉ GENERACI

Navštěvovala jsem válečné veterány a s mladými lidmi jsem diskutovala o jejich hrdinství i o poučení z dob nesvobody. Zvala jsem pravidelně žáky a studenty na Pardubicku, aby se účastnili pietních aktů. 

PŘEDALA JSEM ODKAZ SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ

PŘEDALA JSEM ODKAZ SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ

V září roku 2016 jsem na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu předala papeži Františkovi sochu svaté Anežky České, která je symbolem české státnosti. Před zraky několika stovek tisíc diváků ji Svatý otec požehnal. Dílo studentů kamenosochařské školy v Hořicích je umístěno v jednom z největších kostelů na světě, v Bazilice svatého Petra.