Vaření venku je bezpečné, v cestě stojí legislativa požadující budovy

Lesní školky mohou vzdělávat, ale děti se nemají jak najíst. Na pomoc k vyřešení táhnoucího se problému byly přizvány odbornice ze Skotska. Ukázalo se, že lesní školky mohou v praxi naplnit všechna kritéria bezpečného stravování, která ukládají evropská nařízení. Nemohou k tomu však mít potravinářský podnik nebo školní výdejnu, protože v české legislativě to znamená mít stavbu. Podaří se konečně najít legislativní řešení?

 

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská uspořádala kulatý stůl v úterý 14. května za účasti senátora Miroslava Adámka a zástupců ministerstva zdravotnictví a školství. Pozváni byli i hosté ze čtyř evropských zemí. “Slyším, že vše děláme stejně, všichni jsme v Evropě, ale přesto je to jiné, ” komentovala živou diskuzi Horská. Jinakost spočívá v tom, že v Čechách je nutné mít pro školní stravování k dispozici stavbu. Tu však lesní školky ze své podstaty nemají - u lesa to totiž není dovoleno a ani je ke vzdělávání venku nepotřebují. Ve Skotsku lze registrovat i jiné zázemí, které není přímo v lese, např. domácnost, kde jsou v odděleném režimu připravovány suroviny nebo umýváno nádobí. Řešením situace by tak mohlo být doplnit vyhlášku o školní výdejnu lesní MŠ bez budovy. K tomu je třeba vyjasnit, co se rozumí pojmem potravinářský podnik. Sněmovna se tím bude brzy zabývat, protože Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, kde je tento termín řešen. “Z navrženého znění nám, ani řadě dalších neziskových organizací pracujících s dětmi venku nevyplývá, že se nás potravinářský podnik netýká. Potřebujeme, aby to zde explicitně zaznělo, ” říká předsedkyně Asociace lesních MŠ Tereza Valkounová.

14.5.2019

 

“Problematika stravování je složitá, nečekali jsme, kolik neznámých se v tom skrývá, ” shodli se zástupci z lesních školek v Maďarsku, Polsku a Slovensku. Ti se jednání zúčastnili v rámci spolupráce zemí V4 podpořené Visegrádským fondem. Ve všech těchto zemích usilují o jediné - aby lesní školky byly součástí vzdělávacího systému. Česká republika je v tomto legislativně nejdál. “Je v pořádku, že zde vzniká dobrá praxe zdola a legislativa na to reaguje. Proto jsme tady, ” ujistil přítomné senátor Miroslav Adámek. “Uděláme maximum pro to, aby dohoda mezi rezorty školství a zdravotnictví vznikla, ” navrhli se přítomní senátoři. Dalším krokem budou tak jednání o potřebných legislativních úpravách.

 

Lesní školky mají na základě příkladů dobré praxe se Skotska jasno. “Mám radost, že na základě školení i odborné diskuze vyplynulo, že je v našich silách dodržet všechna kritéria správné hygienické praxe, a to i venku. Budeme teď tyto zkušenosti předávat našim členským organizacím, aby všichni věděli, na co dávat pozor. My za Asociaci pak budeme dělat vše proto, aby požadavek na provozovnu - budovu nebyl při vzdělávání venku uplatněn, ” uzavírá Valkounová.