V politice je málo žen a bez kvót se situace nezlepší

Na opětovném otevření diskuse o zavedení systému kvót se shodli účastnice a účastníci mezinárodní konference konané v úterý 11. června 2019 v Poslanecké sněmovně pod názvem Proč to tak trvá? aneb účast žen na politickém rozhodování.

 

Na konferenci vystoupila i senátorka a místopředsedkyně horní komory Miluše Horská. Podle ní se musíme zbavit přesvědčení, že politika je pánským klubem. „ Nejvyspělejší země jsou ty, které mají vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice – mají nejstabilnější demokratický systém a nejvyšší kvalitu života. Jsem veřejnou zastánkyní kvót, alespoň na dočasnou dobu, jako tomu bylo například ve Skandinávii, “ uvedla Miluše Horská.

Konferenci uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR u příležitosti 100. výročí zavedení volebního práva žen v Československu.
Odpovědi na otázky, proč je žen v české politice stále tak málo, jakým výzvám a překážkám političky čelí a jak situaci zlepšit se snažili zodpovědět diskutující ve všech panelech konference. České i zahraniční odbornice a odborníci se zaměřili na hlavní překážky pro ženy v politice, např. nedostatečnou podporu rodiny, nižší sebevědomí, péči o domácnost, kulturní a sociální normy nebo i nedostatek financí. Shodli se, že hlavním nástrojem vedoucím ke strukturálním změnám, je systém kvót zavedený podle zipového pravidla, který zajistí ženám volitelná místa na kandidátních listinách.

Cílem Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020 je dosáhnout 40% zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, čehož dosud nebylo nikde dosaženo. V Poslanecké sněmovně je pouze 47 žen (23,5 %), v Senátu je žen ještě méně, pouze 13 (16,05 %). Situace v dalších volitelných orgánech je obdobná. Až 85 % české veřejnosti vidí dosažení rovnosti žen a mužů jako důležité pro zajištění férové a demokratické společnosti (Eurobarometr, 2017). Přitom podle ukazatelů dosavadního vývoje budeme bez zavedení systému kvót čekat na naplnění cíle Vládní strategie do roku 2061.


 

11.6 2019