Aktuality

Senátorka Horská: Jsem ráda, že zpřírodňování drobných vodních toků dostalo zelenou

Senátorka Miluše Horská podpořila v Senátu smysluplný pozměňovací návrh vodního zákona kolegy Petra Orla na obnovu malých toků. Novela pomůže zadržování vody v krajině a obnově vodních ekosystémů. „Nevhodně technicky upravené vodní toky mají negativní dopad na biodiverzitu, proto je na místě se tímto tématem zabývat“, vysvětlila Horská svou podporu tomuto návrhu.

Nově tedy bude administrativně výrazně zjednodušeno odstraňování starých nefunkčních betonových koryt u drobných vodních děl, kterými se dříve napřimovaly potoky a řeky. „Pokud budeme využívat těchto možností, u desítek tisíc kilometrů malých vodních toků bude probíhat postupné zpřírodňování (tzv. renaturace), což zásadně ozdraví naši krajinu, zvýší se její schopnost zadržování vody a přispěje to k adaptaci na změny klimatu“, míní Horská.

Podle jejích slov jde o zásadní podporu zpřírodňování nevhodně upravených koryt drobných vodních toků ve volné krajině a odbourat, či podstatně snížit byrokracii s tím spojenou. Správci vodních toků jsou tak zbaveni zbytečné povinnosti vlastníků vodních děl k údržbě a opakované obnově starých, dožitých a již neúčelných úprav. Ve svém důsledku to tak přispěje k adaptaci na změnu klimatu a snížení zranitelnosti české krajiny, a to využitím přírodních systémů, které dokáží extrémním klimatickým jevům dobře odolávat.

 

3.12. 2020