Aktuality

Senátorka Horská byla u otevření handicap centra Křižovatka v Pardubicích

Dne 29. června 2021 proběhlo slavnostní otevření komunitního centra Nová Křižovatka, které sídlí v ulici K Blahobytu v Pardubicích za účasti pracovníků KŘIŽOVATKA handicap centra, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, spřátelených organizací, filantropů a zástupců z řad politiků.

„Gratuluji k otevření tohoto nového komunitního centra pro osoby s hendikepem v Pardubicích. Pečovat o druhé je náročné a vyčerpávající, a proto oceňuji všechny sociální služby, které se snaží pomoci a umožňují lidem s postižením žít v přirozeném prostředí“, řekla během slavnostního zahájení senátorka Miluše Horská.

Vybudováním komunitního centra vznikl v Pardubicích jedinečný prostor pro poskytování sociálních služeb, ale i pro volnočasové aktivity a komunitní setkávání. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout prostory, ve kterých jsou poskytovány sociální služby, a projít si zázemím sociální rehabilitace a prostory Centra denních služeb určené pro osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením.

 

1.7. 2021