Politika není přece pánský klub.Žen je v Senátu vůbec historicky nejméně od jeho vzniku. Teď byly zvoleny dokonce jen dvě, takže se jejich zastoupení v senátorských lavicích snížilo z 19,8 na 16 procent. Vysloveně mě mrzí, jak naše horní komora takto okatě dává najevo, že je hlavně mužskou záležitostí. Jistě, vím, voliči tak rozhodli, což je samozřejmě třeba respektovat.
Ale přece jen to na něco ukazuje. Na co? Že máme na kandidátkách skutečně stále málo žen. Aktuálně jsem dokonce v rámci vedení našich obou parlamentních komor jen jediná žena. Podobně i na úrovni výborů, klubů a dalších klíčových funkcí naší zákonodárné moci je žen poskrovnu. A posuďte sami, zda tři ženy ministryně v 15členné vládě svědčí o jejich důstojném zastoupení. Nevolám tím nutně po kvótách, i když jsem známá tím, že bych se jejich dočasnému zavedení nebránila. Ještěže se aspoň daří držet zhruba 30procentní podíl zastoupení žen v komunální politice.
Chci však ženy vyzvat k tomu, aby se více zapojily do politiky a věcí veřejných. Je to také apel na muže, aby je na kandidátky, ale i do vedoucích funkcí pouštěli. Politika totiž není žádný mužský klub.


Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu

Z deníku MF DNES

Fórum čtenářů