Aktuality

Podporuji legislativu, která pomůže řešit nedostatek míst ve školkách a dětských skupinách

Vláda schválila doporučení EU, revizi tzv. barcelonských cílů, podle kterých máme v ČR navýšit procenta děti v předškolním vzdělávání. Velmi to podporuji, což jsem zdůraznila i v Senátu na Výboru pro sociální politiku, kterému předsedám. Mladé maminky se u nás nemohou svobodně rozhodnout, kdy se chtějí vrátit do zaměstnávání. Poptávka stále převyšuje nabídku a my na to neumíme reagovat.

Proto vítám to, že MPSV připravuje novou legislativní úpravu, která by pomohla řešit nedostatek míst ve školkách a dětských skupinách. Návrh představuje tzv. koncept sousedského hlídání, kdy by se do péče o předškolní děti mohly zapojit také fyzické osoby ve své domácnosti. Zároveň MPSV chystá zrušení maximálního 92hodinového školkového limitu pro děti do 2 let, kvůli lepšímu uplatnění rodičů na pracovním trhu. To radikálně promění zavedené stereotypy, ale moji podporu to rozhodně má!

 

22.1. 2023