Novela senátorky Horské myslí na osoby pečující o své postižené příbuzné

Ti, kdo pečují doma o postižené příbuzné, se často nacházejí ve finančně tíživé situaci. Senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí si toho jsou dobře vědomi, proto sepsali novelu zákona o sociálních službách, která reaguje na tuto jejich situaci. Příspěvek na péči osobám závislým ve čtvrtém stupni se zvyšuje na 19 200 Kč měsíčně. Dosud se jednalo o 13 200 Kč. U osob, které pečují o postižené ve třetím stupni, bude měsíční příspěvek na péči činit nově 13 900 Kč u dětí a 12 800 u dospělých.

„Tito lidé jsou totiž značně znevýhodněni oproti těm, kdo žijí v pobytových zařízeních, “ uvedli místopředsedkyně Senátu Miloše Horská a předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Lumír Kantor, kteří jsou předkladateli této novely. Stávající výše příspěvku je podle jejích slov naprosto nedostačující a bylo třeba ji navýšit.

 „Toto je velmi dobrá zpráva pro osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí, “ sdělila senátorka Šárka Jelínková, která je třetím z předkladatelů této novely za klub KDU-ČSL. Podle senátorů již bylo skutečně na čase, aby stát začal více myslet na ty nejpotřebnější a na jejich péči v domácím prostředí.

Novela je příkladem toho, jak Senát alespoň částečně reaguje na absenci zákona o sociálních službách, který MPSV již dlouhodobě slibuje, ale dosud ho nepředložilo.

Novela byla přijata na 5. schůzi Senátu dne 30. ledna.