Konference v Senátu o rozvoji neformální péče

Neformální péče a možnosti její podpory a rozvoje z pohledu státních úřadů, krajů, obcí i městských částí. Jaká je situace dnes a co funguje? Na tyto a další otázky odpovídali 5. března 2019 odborníci na konferenci konané v Senátu pod záštitou místopředsedkyně horní komory Miluše Horské, kterou odborně podpořila organizace Alfa Human Service, z. s. Akce navazovala na dva již zrealizované workshopy, které řešily tuto oblast z pohledu pečujících osob.

 

„Ukotvení definice pojmu pečující osoby, která stále v naší legislativě chybí, je podle mého názoru velmi důležité, přesto dnes na konferenci zazněly dobré příklady podpory pečujících z Pardubického kraje nebo Městské části Praha 7 za současných podmínek, “ sdělila senátorka Miluše Horská a dodala: „Jsem ráda, že jsme dnes měli možnost seznámit se i s pohledem Úřadu práce i Ministerstva práce a sociálních věcí. Neformální péče se v současné době stala tématem, které hýbe celou společností. Důkazem může být nejen ochota přednášejících tuto problematiku společně řešit, diskutovat o ní a hledat nová řešení při současných možnostech, ale také opravdu velký zájem o naši konferenci ze strany účastníků.“

Podpora pečujících osob se stává v poslední době velice aktuální tématem. „Veřejnost mohla např. zaznamenat v médiích informace o dlouhodobém ošetřovném nebo zvýšení příspěvku na péči, zároveň však většinou netuší, že příjemci této podpory nejsou primárně osoby pečující o své blízké doma, které jsou často limitovány i možností udržení pracovního uplatnění, ” říká Martina Chmelová z Alfa Human Service.

V závěrečné diskuzi účastníci zmínili mimo jiné příklady podpory pečujících i jejich důležitou a nezastupitelnou roli při péči o osoby, které potřebují nezbytnou pomoc a podporu. Konference splnila svůj účel a přinesla komplexnější obrázek možností podpory pečujících a jejího rozvoje i ze strany odpovědných institucí a úřadů.

V rámci konference si bylo možné prohlédnout auto Charley Tramp - unikátní projekt, který je jedinečný v celé Evropě. Automobil byl pro zájemce o jeho prohlídku k dispozici na nádvoří Valdštejnského paláce. Vůz provozuje jako dotovanou půjčovnu Opus Lacrimosa, z. ú. z Brna. „Je to takový ‚mobile home‘. Pečující rodiny nemají žádnou šanci na společnou dovolenou a společné zážitky. Nač mají vzpomínat a o čem si povídat?“ Vysvětluje smysl tohoto vozu senátorka Miluše Horská.

Organizace Alfa Human Service, z. s., která funguje od roku 2000, podporuje dlouhodobě pečující o osoby blízké, konkrétně dlouhodobě nemocné a seniory a rodiče s dětmi se zdravotním postižením. Zároveň provozuje informační portál www.alfabet.cz pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením.