Aktuality

Jak zlepšit podmínky pro výkon pečovatelské profese

 

V ČR chybí pečovatelé a nejen o seniory, na což senátorka Miluše Horská dlouhodobě poukazuje. „Průměrný plat 25 500 korun hrubého, nízká prestiž profese a její náročnost jsou hlavními překážkami, které odrazují zájemce o pečovatelskou profesi“, řekla Horská v rámci kulatého stolu v Senátu s názvem „Jak zlepšit podmínky pro výkon pečovatelské profese“, na němž hledala společně s neziskovým sektorem a zástupci ministerstev řešení. „Kvalitní a důstojnou péči si pro seniory (a pro sebe) přejeme všichni. Bez adekvátních podmínek pro pečovatele to nepůjde!“, zdůraznila senátorka.

 

 

21.6. 2022