Aktuality

Horská: bez spolupráce všech generací nebude možné zvládnout důsledky demografické krize

Výbor pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR uspořádal 26. dubna 2022 v jednacím sálu mezinárodní konferenci s názvem „Rodinná politika a spolupráce generací jako projev občanské odpovědnosti“. Jejím cílem bylo ukázat, že je užitečné vnímat rodinnou politiku jako politiku pro všechny generace a že nejde jen o metodický přístup, ale o využití potenciálu seniorů a obohacení všech generací.

Akce se účastnila také senátorka Miluše Horská, podle níž stojí rodina před velkými výzvami zejména s ohledem na nadcházející demografickou krizi. Podle jejích slov nebude možné zvládnout tyto důsledky bez spolupráce všech generací. Tím na konferenci otevřela velmi důležité téma stárnutí populace. Očekává se, že v příštích 40 letech vzrostou výdaje na starobní důchody z dnešních 7,7% na 12,3% a to vše za enormního nárůstu veřejného dluhu.

Na konferenci se proto debatovalo o tom, jak v této složité situaci zachovat sociální smír, jak by měla vypadat seniorská politika, zda je na místě dnešní dělení na seniorskou politiku a politiku rodinnou a jak přidat v posilování mezigenerační politiky, která se podle senátorky Horské má opírat o široce pojatou občanskou odpovědnost. Debatovalo se za přítomnosti ministra Mariana Jurečky a s ohledem na možnosti proměny Koncepce rodinné politiky, jednoho z klíčových dokumentů MPSV.