Aktuality

Hlasovala jsem pro snazší povolování malých fotovoltaických elektráren

Senát schválil snazší povolování instalací zdrojů elektřiny z obnovitelných zdrojů s výkonem do 50 kilowattů. Změna se bude týkat zejména malých fotovoltaických elektráren.  Pro zdroje o nižším výkonu nebude již vyžadováno povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ), což zásadně zjednoduší a zrychlí celý proces. Licence od ERÚ je nyní pro zdroje nad 10 kilowatt.

Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nebude již posuzován vzhled stavby. Stavební povolení nebude vyžadováno za předpokladu, že zdroj nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání stavby.

 

 

11.1. 2023