Aktuality

Domov Clementas Mlékojedy nabízí svá lůžka

Sociální služby nezištně pomáhají a i v dnešní složité pandemické době nabízejí pomocnou ruku. Aktuální situace s volnými lůžky v nemocnicích v našem kraji není dobrá, na což aktuálně reaguje Domov Clementas Mlékojedy. Domov je na obecné poměry v sociálních službách až nadstandardně vybaven zdravotnickým zařízením, které využívá v péči o seniory, a proto může nabídnout tuto zdravotně sociální pomoc v režimu sociální služby zejména pro pacienty/seniory s postcovidovým syndromem.

Ráda jejich výzvu předávám dál a věřím, že i s jejich pomocí zvládneme Covid-19 přemoci.