Aktuality

30 let svobody!

 

Senátorky a senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí si připomněli 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Na setkání senátorek a senátorů ve Valdštejnském paláci vystoupili všichni ti, kteří od počátku existence horní komory Parlamentu stanuli v jejím čele – tedy i Petr Pithart (KDU-ČSL).

Právě Pithart zdůraznil ve svém projevu, jak důležitou roli sehrává Senát v obraně právního státu a Ústavy. „Chci se pevně postavit za udržení Ústavy. Máme institut právního státu, to je to nejdůležitější ze všech. V tomto smyslu jsme obstáli a Senát v tom sehrál klíčovou roli“, prohlásil Pithart, který byl prvním předsedou Senátu v letech 1996-1998 a po krátké pauze i 2000-2004. Pithart také zavzpomínal na dobu bezprostředně po revoluci 1989, na Václava Havla a vznik polistopadových institucí a vyzval k tomu, abychom se nezpronevěřili ideálům listopadu.

„Máme svobodu a demokracii, obojí jsou pevné základy, na kterých jsme budovali naši státnost. Tohle Senát plně respektuje a hájí“, upozornil Petr Šilar, který je předsedou senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí. Roli Senátu jako strážkyně Ústavy potvrdila také Miluše Horská, která je místopředsedkyní horní komory za klub KDU-ČSL a nezávislí. „Senát hájí demokracii. Ta je dnes, tedy i 30 let po revoluci, nadále velmi křehká, stále má své nepřátele. Bránit ji je velký úkol dneška," sdělila Horská.

Připomínkové akce u příležitosti 30. výročí listopadových událostí v Senátu se účastnila řada současných senátorek a senátorů z klubu KDU-ČSL a nezávislí, přizváni byli ovšem také bývalí senátoři. A tak bylo možné vést debaty s bývalým předsedou klubu a senátorem za Svitavy Václavem Koukalem nebo exsenátory Františkem Bartošem, Stanislavem Bělehrádkem, Jiřím Brýdlem, Jiřím Stodůlkem, Jiřím Šenkýřem nebo Josefem Vaculíkem.

1ř. 11. 2019